Rakennus Sauma Komulainen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva, puurakentamiseen  erikoistunut rakennusliike. Asuin- ja teollisuuskiinteistöurakoinnin lisäksi yrityksemme tarjoaa monipuolisesti palveluita puuelementtirakentamiseen ja -asennuksiin liittyen.

Yritys on perustettu vuonna 2000. Usean sukupolven rakennustekninen tietotaito yhdistettynä uusiin rakennusalan innovaatioihin pitää yrityksemme kasvuhakuisena ja kehittyvänä. Viime vuosina yrityksemme on keskittynyt puurakentamisessa erityisesti CLT-osaamiseen. Olemme aktiivisesti mukana yhteistyöprojekteissa alan yritysten kanssa ja pyrimme kehittämään uusia työllistäviä toimintamalleja.

Yrityksellemme on tärkeää laatu ja asiakastyytyväisyys. Jatkuva laadunvarmistus ja työvaiheiden seuranta takaavat halutun lopputuloksen. Toimiva työympäristö ja kustannustehokas rakentaminen muodostuvat ammattitaitoisista työntekijöistä sekä luotettavista yhteistyökumppaneista.