Tilaajavastuulaki

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tuli voimaan 1.1.2007. Sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

  • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä
  • Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
  • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
  • Kaupparekisteriote
  • Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Tilaajavastuulain uudistuksen myötä (1.9.2012) tilaajalle on toimitettava myös tiedot yrityksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. 1.3.2013 alkaen jokaisella rakennustyömaalla on tullut pakolliseksi veronumerollinen henkilötunniste.

Yrityksemme täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja olemme rekisteröityjä käyttäjiä Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Palvelu toimittaa tilaajalle lain edellyttämät selvitykset ja raportit eri toimialoilta.